Esnaf ve Sanatkarlar Şurası 2014

Esnaflarımızın uzun süredir beklediği Esnaf ve Sanatkarlar Şurası 26-27 Kasım 2014 Çarşamba Günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recap Tayyip Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin Canikli ve Esnaf odaları yönetimlerinin katılımıyla yapıldı.

İstanbul Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneğini temsilen dernek başkanımız Kadir Özkarakaşoğlu ve başkan yardımcısı Hüseyin Avcı şuraya katılarak sektör hakkında bilgiler edinmiştir.   

Şura ile ilgili resimleri aşağıda görebilirsiniz 

4. ESNAF VE SANATKARLAR ŞURASI KARARLARI :

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, “Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı şu anda Meclis’te. Önümüzdeki günlerde komisyonda ve akabinde de Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilmesini bekliyoruz. Bununla ilgili çalışma ve görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.
Canikli, ATO Congresium’da “4. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası”nın kapanış konuşmasını yaptı.
Şura Genel Kurulu tarafından kabul edilen kararları okuyan Canikli, yasal düzenlemeler yapılarak esnaf ve sanatkar tanımının günün ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
Perakendecilik sektörünün kurala bağlanması ve büyük mağazalar ile alışveriş merkezleri karşısında rekabet gücünü kaybeden esnaf ve sanatkarların mağduriyetinin giderilmesinin de kararlaştırıldığını anlatan Canikli, “Bununla ilgili perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı şu anda Meclis’te. Önümüzdeki günlerde komisyonda ve akabinde de Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Bakan Canikli, özellikle ulaştırma hizmetleri alanında esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile belediyeler arasında azami fiyat hadlerinin belirlenmesi hususunda yetki kullanımı açısından yaşanan ihtilafların çözülmesine de karar verildiğini belirtti.
Şura Kararları
Hafta Tatili hakkında kanunun günün koşulları ile esnaf ve sanatkarların talepleri doğrultusunda revize edilmesinin de karara bağlandığını vurgulayan Canikli, diğer kararları da şöyle sıraladı:
“-Ustalık belgesine ilişkin kanuni düzenlemeler arasında var olan çelişkinin mesleki eğitimi güçlendirecek şekilde giderilmesi,
-Esnaf ve sanatkarların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında meslek birlikleri ile sözleşme yapmalarına ilişkin zorunluluğun kaldırılmasına yönelik düzenlenme yapılması,
-Esnaf ve sanatkarları doğrudan ilgilendiren veya etkileyecek nitelikteki hukuki düzenlemelerde esnaf ve sanatkarlara ilişkin etki analizi yapılması,
-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun eksik ve aksayan yönlerinin günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi,
-Esnaf ve sanatkarlarımızın mesleki eğitim konusunda karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne yönelik olarak; 491 adet esnaf ve sanatkar meslek kolunun tanımlaması ve tanımlanan meslek kollarının NACE kodlama sistemine dahil edilmesi,
-Kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin kapsamının belirlenmesi ve bu mesleklere yönelik politika önerileri geliştirilmesine yönelik bir çalışma grubunun oluşturulması,
-Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonunun sağlanması ve bu kurumlardan mezun olan öğrencilerin hem diploma hem de Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesinin önünün açılması,
-Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim sistemi içerisinde işleyişine ilişkin düzenlemeler yapılması,
-Çıraklık eğitiminde öğrencileri finansal açıdan desteklemeye yönelik çalışmalar yapılması,
-Çıraklık sistemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi,
-Mesleki eğitime ilişkin politikaların daha doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için istatistikî veri tabanı geliştirilmesi.
-Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ve finansmana şartlarının iyileştirilmesi için; mevcut kamusal desteklerle ilgili yaşanan sorunların çözülmesi ile bu desteklerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması,
– Esnaf ve sanatkara özgü; basit süreç ve işlemlere dayalı, sorunları çözmeye ve rekabet gücünü artırmaya odaklı yeni destek araçlarının geliştirilmesi,
-Esnaf ve sanatkarların kamusal destekler hakkında bilgi düzeyinin artırılması; proje hazırlama ve yürütme kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
-Mali sicili bozuk esnaf ve sanatkarlar, dezavantajlı gruplar, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösterenler ve mesleki yeterlilik belgesi sahipleri gibi özel gruplara yönelik kamusal desteklerin geliştirilmesi.”
Canikli, bu konuya ilişkin Bakanlığın bir çalışmasının olduğunu belirterek, “Sicili bozuk, kredibilitesi kalmamış, mali yapısı bozulmuş ve ticari faaliyetini terketmek durumunda olan esnafımıza ilave ve makul maliyetlerle finansman desteği sağlamaya yönelik olarak sadece bu kategorideki esnaflarımız için özel bir mekanizmalı bir model üzerinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde aylarda bunu hayata geçirebiliriz” diye konuştu.
Bakan Canikli şurada ayrıca, esnaf ve sanatkarlara hizmet sunan kamu kurumları ve meslek kuruluşları ile finans kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla esnaf ve sanatkarların uygun maliyetlerle finansal kaynaklara erişmesinin sağlanması, esnaf ve sanatkarların kredi garanti sistemlerinden daha etkin olarak faydalanmasını sağlayacak araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılmasının sağlanmasının karara bağlandığını açıkladı.
Şurada Alınan Diğer Kararlar Şöyle:
-Girişimciliğin desteklenmesi adına, ilk defa faaliyete başlayan esnaf ve sanatkarlara vergisel teşvikler sağlanması,
-Ulaştırma sektöründe yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın daha modern ve gelişmiş taşıma araçlarına sahip olmaları amacıyla vergisel teşvikler sağlanması,
-Esnaf ve sanatkarların emekli olabilmeleri için aranan prim gün sayısında iyileştirmeler yapılması,
-Esnaf ve sanatkarların iş sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirilmesi,
-Kadın esnaf ve sanatkarlarımıza geriye dönük doğum borçlanması imkanı sağlanması,
-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası prim ödeme süresinin kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsaması,
-Prim borcu olan alan esnaf ve sanatkarların sağlık hizmetinden daha uzun süre yararlanmasına yönelik düzenlemeler yapılması.”
– Esnaf ve sanatkarların, mal ve hizmet standartlarının belirlenmesi, mesleki faaliyetlerine yönelik kriterlerin belirlenmesi, e-ticaret alanında faaliyetlerini daha yoğun sürdürmeleri, kişiye özel ürün ve hizmet çeşitliliğinin oluşturulması, mevzuat ve girişimcilik konularında gerekli çalışmaların yapılması,
– Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren iş hayatı, girişimcilik, yenilikçilik,e-ticaret, mevzuat, belgelendirme ve benzeri konuları kapsayacak şekilde bir e-öğrenme platformunun kurulması,
– Esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği sektörler analiz edilerek sektörlere özgü yenilikçi yaklaşımların tespit edilmesi ve bu alanda yapılan çalışmaların raporlanarak ülke genelinde duyurulması,
– Yeni iş yeri açacak esnaf ve sanatkar adaylarına tavsiye niteliğinde iş yeri açılışı rehberlik hizmetinin sunulması hususlarının tavsiye olunması.

Esnaf ve Sanatkarlar Şurası 2014

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön